ADVOKAT   GEIR STENSLETTEN

Klubbe mv

             ...til hjelp for deg

  Side 1  
  Side 2  
  Kontaktskjema  

 


Bøker 

 

Trenger du advokathjelp?


Jeg driver en alminnelig advokatpraksis, men arbeider spesielt innenfor følgende disipliner:


Fast eiendoms rettsforhold, herunder

  • Mangler ved kjøp / salg av eiendom
  • Nabotvister
  • Veisaker
  • Oppgjør ved salg av eiendom

 

Pengekrav og inkasso

  • Tvister om berettigelse av pengekrav


 Arbeidsrett

  • Oppsigelse
  • Avskjed
  • Arbeidsavtaler

 

Bolig- og husleierett

  • Kontraktsutarbeidelser
  • Bistand ved oppsigelse


 Forsikringsrett

  • Bistand ved forsikringsoppgjør

 

Erstatningsrett

  • Personskade
  • Tingskade

 

Familie-, arve- og skifterett, herunder

  • Testamenter
  • Ektepakt / særeie
  • Dødsbobehandling
  • Separasjon / skilsmisse
  • Felleseieskifte
  • Barn og samvær


Kontrakts- og avtalerett, herunder

  • Inngåelse av avtaler
  • Tolkning av avtaler
  • Vurdering av avtalers gyldighet
  • Konsekvenser av kontraktsbrudd

 

 

Håndtrykk 

 

Min bakgrunn

Jeg avla juridisk embetseksamen i 1986 ved Universitetet i Bergen. Etter å ha arbeidet et par år i den offentlige forvaltning, begynte jeg i advokatbransjen i 1988 og har drevet egen advokatpraksis siden 1990. Jeg har erfaring fra et bredt spekter av juridiske fagområder og arbeider med saker for privatpersoner og næringsdrivende i Bergen og nabokommunene.

I dag driver jeg advokatpraksis sammen med advokat Jan Kristian Takvam.

 


 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!   

 

 Advokat Geir Stensletten  Vestre Muralm. 12A    5011 Bergen

Mobil: 960 18 910 

E-post: post@advogest.no

 

Sentralbord:  55 90 47 00

Telefaks:         55 90 47 01

 

Org.nr. 874 43 0 102 MVA

Nyttige linker:

 

Arbeidstilsynet 

Brønnøysundregistrene 

Datatilsynet 

Den Norske Advokatforening 

Domstolene 

Finanstilsynet 

Forbrukerombudet

Konkurransetilsynet

Kontoret for voldsoffererstatning

Lovdata 

NAV 

Pasientombudet 

Regjeringen 

Sivilombudsmannen

Skatteetaten 

Statens Kartverk 

Stortinget